Hình 1: Xe đẩy inox 2 tầng
Hình 2: Xe đẩy inox 2 tầng -2